สินค้าที่น่าสนใจจากร้านค้าและผู้สนับสนุน Classifieds Cm-club.com

[บริการ] ข้อสอบเตรียมทหารนายร้อยตำรวจ 2558

notemagik

New Member
8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%2B%25281%2529.png

ข้อจริง เตรียมทหาร ในส่วนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ 140 ข้อๆ ละ 5 คะแนน รวม 700 คะแนน 200 คะแนน วิทยาศาสตร์ (วิทย์ ม.ต้น ,ฟิสิกส์ ,เคมี และชีวะ) 200 คะแนน คณิตศาสตร์ 150 คะแนน ภาษาอังกฤษ 150 คะแนน ภาษาไทยและสังคม คะแนนรวมต้องผ่านเกณฑ์ 50% คือ 350 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที การฝึกทำข้อสอบเก่า คือ หนทางสู่การสอบติด!! เครดิต Nine100.com

โหลดข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนายร้อยตำรวจ 2558 PDF
 


Top